Tượng Phật Quan Âm nhiều tay phong thủy Hồng Kông mang lại điều tốt A135

+ Chất liệu và hoàn thiện: phật quan âm nghìn tay bằng hợp kim mạ vàng (tại Việt Nam). +

Tượng Quan âm phong thủy Hồng Kông bằng đồng chế hóa hung khí D136

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm bằng đồng nguyên chất (tại Việt Nam). + Kích thước

Tượng quan âm ngồi phong thủy vàng kim nhỏ mang lại điềm lành A134

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm ngồi thiền nhỏ, hợp kim mạ vàng (tại Việt Nam).

Tượng phật Di lặc ngồi phong tủy Hồng Kông đá Thanh Ngọc yên ấm hạnh phúc H043

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc ngồi Thanh Ngọc, đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích

Tượng Phật Di Lạc phong thủy Hồng Kông vàng non nạp tài E313

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non trên đế thủy tinh (tại Việt

Tượng Phật Di Lạc phong thủy Hồng Kông bột đá vàng nhỏ ban phước nạp tài E319

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non, trên đế thủy tinh nhỏ (tại

Tượng Quan công cưỡi ngựa xanh phong thủy Hồng Kông suôn sẻ E271

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công cưỡi ngựa, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) +

Tượng Quan công cưỡi ngựa đen phong thủy Hồng Kông thành công E272

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công cưỡi ngựa, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) +

Tượng Thần tài thổ địa phong thủy Hồng Kông bột đá trấn trạch Y136

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Thần Tài và Thổ Địa bằng bột đá mạ vàng non (tại


Tượng – Tượng Phong Thủy – Tượng Đá Quý – Thế Giới Tượng